×
×

Büyü Hakkında Merak Ettiğiniz Herşey

Doğum Haritası

Büyü Nasıl Yapılır?

Ey Allahü Zül Celal in tek ve mutlak kudret sahibi olduğuna iman eden kişi!

Kimseye büyü yöntemlerini anlatmak, büyünün nasıl yapıldığını öğretmek gibi bir gayretim olamaz. Kaldı ki, senin de böyle bir beklenti içerisinde olduğun kanaatinde değilim. Bu yazının, büyü nasıl yapılır sorusuna cevap aramaktan ziyade, büyücülerin kullandığı yöntemler hakkında fikir sahibi edecek bir yazı olması, her ikimiz açısından da hayır getirici olur umudundayım.

Bana göre yapılış kaideleri bakımından, iki tip büyü yapma yöntemi vardır ve ikisi de aslında aynı merkezden beslenir. "Şeytani güç!" Bir büyücü, büyü yapabilmek için hangi yöntemi seçerse seçsin, şeytani güçlerle iyi geçinmek durumundadır. Zira büyünün ham maddesi, ana unsuru, şeytani ervahtır.

Büyü yapma yöntemlerinin birincisi, elementlerin elektro kimyasal özelliklerinden gelen radyolojinin kullanıldığı yöntemdir. Bir veya genelde birden fazla elementin, bir takım gizli tekniklerin uygulanması ile oluşturduğu manyetik akım frekanslarının, şeytani ervahı celp ve irsali ile özetlenebilecek bu yöntem, büyücülerin en sık başvurdukları yöntemdir. Bu büyü yapma metodunda, tabiri caizse, metafiziksel bir mıknatıs oluşturulur, bu mıknatıs, şeytani ervahı çekerken, rahmani ervahı da iter. Böyle bir mıknatısın, ne tür felaketlere sebep olabileceğini, senin hayal gücüne bırakıyorum.

Bu satırları okuyup ta, evinde, iş yerinde, cebinde, çekmecesinde, belki de daha önce görmediği bir obje bulup ta, bunun bir büyü objesi olduğu vesvesesine kapılanlara şunu söylemek istiyorum. İnanın o, gerçekten şeytani ervahı çeken bir obje olsa idi, zerre kadar şüpheye gerek kalmadan, bunu anlayabilirdiniz. Zira o mekanı öyle bir zulmet kaplardı ki, bunu her göz görebilirdi. Bu yüzden kimse, gereksiz evhama kapılmasın.

Büyü nasıl yapılır sorusuna verebileceğim ikinci yöntem, direkt irsal yöntemidir. Bu metodu kullanan büyücü, kendi beyin fonksiyonları ile oluşturduğu manyetizma sayesinde, şeytani ervahı celp edip, hedefe sevk eder. Yani elementlerin frekansları yerine, kendi frekansları üzerinden hareket eder. Her iki büyü yapma yönteminde de amaç aynı şeydir. Şeytani cinleri toplayıp, bir hedefe sevk etmek. Bu yüzden, büyüye maruz kalan bir kimse, şeytani cinlerle hem hal olur ki, ya onları duyar, ya görür, yahut ta en azından hisseder. Zira şeytani ervahın devrede olmadığı bir büyü çeşidi yoktur.

Adı her ne büyüsü olursa olsun, hepsi bu iki tip büyü yapma yöntemi içerisine girmektedir. Akı da aynıdır, karası da. Nohutla, nalla, mezar toprağı ile, sabunla yahut iple yapılanı da aynı.

Ey Allahü Zül Celal in kendisi hakkındaki takdirine razı olan kimse! Geçici dünya menfaat ve arzuları için ilahi nizama aykırı hareket etme. Unutma ki, büyü yapmak ve yaptırmakla bir menfaat elde edemezsin. Sadece nefsini daha da azdırır, ruhunu bastırır, şeytanı memnun eder ve pişman olup tövbe etmedikçe şiddetli bir azaba çarptırılırsın. Büyü hiç bir konuda, asla tek yol ve son çare değildir.

Allahü Zül Celal seni ve beni, kendisinden başka hiçbir kudret kaynağı olmadığı gerçeğinden gafil kılmasın. Bizleri şeytanın ve cinlerin esiri olma tehlikesi ile baş başa bırakmasın. Amin!

Büyü Nasıl Bozulur?

Ey her şeyin Allahü Zül Celal in dilemesi ile gerçekleştiğine, O nun izni olmadan zerrelerin dahi hareket etmediğine ve O nun hakimiyetinin varlığın her zerresine nüfuz ettiğine iman eden kişi!

Büyü nasıl bozulur başlıklı yazıyı okumak, kimseye bozabilme kabiliyeti kazandırmaz. Sadece büyü bozma işinin mantığı hakkında az çok bir fikir verebilir. Büyü bozmak için evvela doğru bir teşhis gerekir. Zira büyünün insan üzerindeki tesirlerinin bazıları ile, bazı ruhsal hastalıkların tesirleri benzerlik gösterir. Bunun ayırımını yapmak uzmanlık gerektirir ki, erbabı için yanılma payı yoktur biiznillah. Elbette bu tespiti yapacak kişinin son derece güvenilir olması gerektiği her kes için malum. Zira her kesin algılayabileceği tarzdan deliller sunma olanağı olmadığı için, istismarı çok fazla yapılan bir konudur. Bu işin istismarını yapanlar, bazen öyle senaryolar kuruyor, öyle illüzyon manevraları ile büyü objelerini olmadık yerlerden çıkarıyorlar ki, inanmamak neredeyse imkansız hale geliyor. Bu yüzden gerçek manada büyünün varlığı tespit edildiğinde, bence yolun yarısı kat edilmiş oluyor.

Asırlık büyü nasıl bozulur? yahut tüm aileye nüfuz etmiş büyü nasıl bozulur ki? diye büyüyü gözlerinde büyütenler bilsinler ki, bozulması imkansız olan hiç bir büyü yoktur. Bununla birlikte bazı büyü vakalarının bazılarına göre daha zor bozulduğu da doğrudur. Bu zorluk, büyüye maruz kalan kişinin ne derecede yardımcı olduğu ile de ilgilidir. Büyülü insanın durumunu kabullenip, ortaya irade koyması son derece önemlidir.

Tek tek hangi büyünün nasıl bozulacağını anlatacak değilim. Ancak bu işin teknik işleyişinin anlamana yardımcı olabilirim. Bir büyüyü bozabilmek için, eksiksiz bir imana, sağlam bir iradeye, yüksek düzeyde teknik bilgiye, manyetik pas özelliklerine ve disiplinli bir çalışma nizamına sahip olmak gerekir. Bir büyünün nasıl bozulduğunu anlaman için, evvela büyünün şeytani ervaha hedef gösterme işi olduğunu bilmen gerekir. Öncelikle varsa şeytani ervahı çeken obje imha edilir. Bu imha ediliş bazen bilinen anlamda fiziksel imhadır. Yakarak, yıkayarak, eriterek vs. Bazense, manyetik pas uygulamaları ile notralizasyon şeklinde olur. Daha sonra büyülü kişinin enerji bedenindeki negatif radyasyon nötr hale getirilir. Bu aşama büyünün tamamen bozulduğu aşamadır. Tam bir notralizasyon sonrasında, kişi üzerinde büyünün varlığından bahsedilmez. Ancak büyünün bozulmuş olması, her şeyin yoluna gireceği anlamına gelmez. Zira böylesine korkunç bir negatif radyasyon enerji bedene karıştığında, o insanın frekansları da bozulmuş demektir. Bu frekans meselesini, vefklerin etkileşimleri ile alakalı bölümlerde anlattığım için burada tekrar etmeyeceğim. İnsanların manyetik çekim/itim güçlerinden bahsediyorum.

Büyü bozulmuş olmasına rağmen, bu manyetik çekim/itim konusu hala karışık durumdadır. Menfaatleri çekmesi gerekirken çekmeyen, zararları itmesi gerekirken itmeyen bir manyetizmadan daha kötü ne olabilir? İşte büyünün bozulmasından sonra, frekansların dengeli ve kararlı hale getirilmesi gerekir ki, bu işlem olmazsa olmaz önem taşır. Bu işin değişik metodları olabilir. Vefklerin kullanılması da bu metodlardan birisidir.

Bu aşamadan sonra uygulanması gereken iki aşama daha vardır. Bunlar da korunma ve rehabilitasyondur. Şayet bir insana büyü yapılmış ise, bu insanın tekraren bu yolla hedef alınma olasılığının mutlaka göz önüne alınması gerekir. Bunun için koruyucu vefkleri yahut, bu sahada en etkili çalışma olan boylamaların kullanılması yerinde olur. Rehabilitasyon ayrı bir uzmanlık sahasıdır ve büyüye maruz kalan kişinin daha kısa sürede toparlanması için gereklidir. Ruhsal huzur ve dinginliğin inanılmaz derecede tamir edici özelliği vardır. Bu sebeple büyülü insanların kendilerini rehabilite edecek ortamlarda sevdikleri ile birlikte olmaları, sevdikleri şeylerle meşgul olmaları, kendilerini mutlu edecek şeylere vakit ayırmaları gereklidir.

Buraya kadar, büyü nasıl bozulur başlığı altında yazdıklarımı özetlemem gerekirse:

  • Büyünün teşhis edilmesi.
  • Büyünün notralizasyonu.
  • Frekansların düzenlenip, manyetizmanın güçlendirilmesi.
  • Korunma çalışması.
  • Rehabilitasyon süreci.

Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.

Büyü Bozma Yöntemleri Nelerdir?

Ey Allahü Zül Celal e ve ahiret gününe iman eden ve O nun yegane kudret sahibi olduğuna iman eden kişi!

Aslında büyü bozmak için başvurulan yöntemleri ikiye ayırmak mümkündür. Bu yöntemlerin birisi, büyü yaparak büyü bozmak, diğeri ise Rahmani metodlar kullanılarak büyü bozmaktır.

Büyü yaparak büyü bozmak amacı yerine getiriyormuş gibi görünse de, aslında şeytanı bir kat daha memnun eden bir yöntemdir. Zira büyü müessesinin baş aktörü olan şeytan, insanların dünyalık olarak ne kazanıp ne kaybettikleri ile değil, îmânî noktada ne kaybedip ne kazandıkları ile alakadardır. Onun istediği şey, yapmak veya bozmak için insanların büyülerle, büyücülükle meşgul olmalarıdır. Bu sayede kendisinin de Allahü Zül Celal den ayrı bir kudret kaynağı olma kandırmacasının yayılıp, taraftar bulmasıdır. Büyü yaparak büyü bozma yöntemleri, kaba tarifle ve basitçe söyle gerçekleşir. Mesela bir insanı kendisine aşık edip, bağlamak için şeytani ervaha meyledip büyüye başvuran kişi, lüzum gördüğünde ayrılmak için de büyüye başvuruyor. Aslında büyüyü bozmuş olmuyor da, ikinci bir büyü ile, birincisinin tesirini tersine çevirmiş oluyor. Maksat ne denli önemli olursa olsun, böylesine bir yöntem kullanılarak, büyünün tesirini geri çevirmeye çabası meşru değildir ve ilahi nizama aykırıdır.

İkinci tip büyü bozma yöntemi, havas ilmi kullanılarak, çeşitli Ayetullah ve Esmaullah ın manevi tesirlerinden faydalanılarak yapılır. Bu türden büyü bozma teknikleri, ya Ayetullah ve Esmaullah ın özel teknikler kullanılarak, manyetik akımları absorbe edebilme kabiliyetine sahip malzemelerle yazılmasına, yahut ta, okunarak manyetik pas uygulamalarının yapılmasına dayanır.

Allahü Zül Celal seni ve beni doğru bir yola iletsin, korusun, kurtarsın ve yüceltsin inşaallah!

Hayır İşler İçin Büyü Yapılır mı?

Allahü Zül Celal her türlü büyüden ve diğer şeytani amellerden bizleri muhafaza buyursun inşaallah.

Büyü yapmak Allahü Zül Celal e şirk koşmakla eş tutulan bir günahken, bir hayrın temini için büyü yapılabileceğini düşünmek, aymazlığın zirve noktası olsa gerek. Büyü yapmakla kaybedilen şey, kazanılan şeyle mukayese edilemeyecek kadar büyüktür. Acaba hangi menfaat Allahü Zül Celal e meydan okumaya değer? İmtihan gereği Allahü Zül Celal den aldığı güçle yaşayan şeytanın, kendisini bir kudret kaynağı gibi gösterme çabasına ortak olup, sonra da bu işten bir hayır ummak, ne büyük çelişki.

Kimilerinin Allahü Zül Celal in rızasından yana derdi yok. Helal, haram ayrımı yapmayı gereksiz görüyorlar. Kendi muratlarına o kadar bağlanmışlar ki, Allahü Zül Celal neyi murat ediyor, düşünmüyorlar. Hadi bunlar kendi inançlarının gereğini yapıyorlar. Ya imanlı insanlar? Bunların bir kısmı, büyünün iyilik amaçlı yapılması halinde meşru sayıldığını düşünüyorlar. Çok zor durumdayım şu büyüyü yap ta, bir sevaba gir diyebilen bu insanlar, maalesef akletmemelerinin karşılığını hiç beklemedikleri şekilde alırlar.

İşte bu yazıyı, Allahü Zül Celal e iman ettiği halde, menfaat icabı büyüye başvuranların sayısı azalır umudu ile yazıyorum.

RÜYA YORUMLARI
Adolis.net rüya yorumları
Büyü Nazar Vefk İlmi
Büyü Nazar Vefk İlmi
YILDIZNAME YORUMLARI
Adolis.net yıldızname yorumları