×
×

Nazar Nedir? Neden Değer? Nasıl Korunulur?

Doğum Haritası

Kişinin kendi nefsi de kendisine hased edicidir ve malesef insanlar nazarın yok etmedikleri ile yetinmek durumundalar. Eğer nazarın gizli bir düşman olduğunu bilmez ve buna karşı gerekli tedbirleri almazsan, freni patlak bir arabayı kullanmak ne kadar emniyetli ise, senin hayatın da o kadar emniyetlidir.

Kimileri hala nazar var mı? yok mu? diye tartışa dursun. Siz de en az benim kadar iyi biliyorsunuz ki, nazar vardır ve haktır. Nazar konusunda en çok merak edilen konular nazar nasıl değer? ve eğer nazara uğramışsak bunu nasıl iptal ederiz? Değerli ziyaretçilerim nazarın nasıl değdiğini ve bu illetten nasıl korunup kurtulacağımızı daha iyi kavrayabilmek için, nazarın temel işleyiş prensibi hakkında biraz bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bu bilgi ışığında nazar duası okumak daha faydalı olabilir kanaatindeyim.

Nazar, bir negatif radyasyon şokudur. Bildiğiniz gibi kainatta var olan her şey aslında enerjiden müteşekkildir ve tüm enerjiler etraflarına yaymış oldukları manyetik akımlar vesilesi ile bir birleri ile ilişki içerisindedir. Bu manyetik akımların frekans değeri enerjilerin bir birleri ile ilişkilerini şekillendiren bir özelliğe sahiptir. Çok büyük sıkıntılar içerisindeki bir insanın etrafına da olumsuzluğu yaydığını veya mutlu olanların etraflarına da mutluluk saçtığını günlük hayatımızdan biliyoruz. İşte nazar değmesi dediğimiz şey bu etkileşimlerin bir çeşitidir. Biz bu etkilere baştan mani olmak amaçlı bilgiler vermek niyetindeyiz.

Nazarın oluşumunda duyguların büyük önemi vardır. Duygularımız frekanslarımızın modu üzerinde doğrudan etkilidir. Bir insan ne zaman ki bir başkasına ait olan bir şeyi ondan koparırcasına alma hissiyatına bürünürse, kendi frekansları üzerinden o insana bir saldırıda bulunmuş olur ki, nazar dalgası bu şekilde ortaya çıkar. Bu izah ilk bakışta yadırganabilir. Zira durum bire bir bu şekilde olsa idi, her nazar eden, faili olduğu olayı bilirdi. Yani kendisinden kime nazar değdiğini anlardı. Hal bu ki insanlar, bir başkasına nazar değdirmiş olduklarının farkına varamıyorlar. Hatta koparırcasına alma hissinin en sevdiklerimize karşı oluşamayacağını, buna rağmen annenin bile evladına nazarının değmesinin vâkıa olduğunu düşünebiliriz. Zaten nazar değmesinin kilit noktası da burasıdır. Nazar frekanslarının üretilmesinde etkin olan şey nefistir. Terbiye edilmemiş nefsin hiç bir kuralı tanımadığı ve erdemden hiç bir nasip almadığı, sadece kendisini düşündüğü malumdur. Nefis denen şey, en mazlumun bile elindeki bir güzelliği kendisine mal etmek isteyebilir ve sonucunun neye mal olacağı ile ilgilenmez. İşte bu arzu ile oluşan manyetik dalga, elde edilmek istenen şeye taarruz eder ki, nazar değmesi dediğimiz şey bu yolla ortaya çıkar. Ne var ki bu durum, ruhun asla onaylayabileceği bir şey değildir. Zaten nazar da ruhun bir anlık gafletinden yararlanarak bu saldırıyı gerçekleştirir. Bunun içindir ki, o an için bilinç açıksa nazar da değmez. Yani nazar bile isteye gerçekleşen bir hadise değildir. Nazar değdiren ve nazar değen kişiler aynı anda bir dalgınlık içerisindeyken nazar değmesi olayı gerçekleşir. Bazı aşırılık durumları haricinde, ne nazara uğrayan, ne de nazar eden çoğunlukla olanlardan habersizdirler.

Buradan şunu çıkarabiliriz ki, nazar duası daha akla gelir gelmez, nazarın değmesine mani olur. Hangi nazar duası olursa olsun bi iznillah bu maksadı temin edici bir sebeptir. Nazara karşı koruyucu bir sebep olması bakımından, vefk ilmi de eskiden beri başvurulan bir yöntem olarak bilinmektedir.

RÜYA YORUMLARI
Adolis.net rüya yorumları
Büyü Nazar Vefk İlmi
Büyü Nazar Vefk İlmi
YILDIZNAME YORUMLARI
Adolis.net yıldızname yorumları