×
×

Vefkler Hakkında Merak Edilen Herşey

VEFK NEDİR? NE İŞE YARAR? VEFK NASIL YAPILIR? VEFKLERLE MUSKALARIN FARKI NEDİR? VEFK YAPTIRMAK CAİZ MİDİR? HERKES VEFK YAPABİLİR Mİ? BÜYÜ BOZAN VEFKLER HANGİLERİDİR?
Doğum Haritası

Vefk Yaptırmak İsteyenlere!

Allahü Zül Celal e Hamd, Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) e Selatü Selam olsun.

Vefk yaptırmak isteyenler "at sahibine göre kişner" sözünü hiç unutmasınlar. Vefk bir manyetik akım reaktörüdür. Kişiye özel yapılan vefkler, sahiplerinin enerji bedenleri ile reaksiyona girer ve frekanslarını yeniden düzenleyip istenen moda taşır. Bu vesile ile vefkler, taşıyıcılarının iradesinden etkilenirler. Yani vefki taşıyan kişinin enerjisi, tesirin şiddeti bakımından son derece önemlidir. Bu konuyu vefk psikolojisi başlığında biraz daha detaylı anlatmaya çalıştım.

Vefk yaptırmak isteyenlerin, vefklerin pek çok teknik kaideye bağlı olarak hazırlandığını bilmeleri gerekir. Etrafta dolaşan yalan yanlış bilgilerle, hemen her kesin satın alabileceği ve eksik bilgilerle dolu kitaplarla bir vefk yapmak mümkün değildir. Bu iş, diviti safran mürekkebi dolu hokkaya daldırıp, beş dakikada yazılıp çizilecek kadar basit olmadığı gibi, sudan sebepler için başvurulacak kadar hafif te değildir. Detaylı bir şekilde vefk yapımı konusunu incelemek isterseniz, astrovefk.com sitesine göz atmanızı tavsiye ediyorum.

Vefk yaptırmak isteyenler hayal peşinde koşmasınlar. Her seferinde kesin sonuç veren, etkileşim süresi net olarak belli bir vefk çeşidi de, böyle bir vefk yapacak kişi de yoktur. Öte yandan bu iş deneme sürecinde olan bir iş te değildir. Vefk ilmi, yüzlerce yıldır sayısız kere tecrübe edilmiş, sağlam bir alt yapıya sahip, hudutları son derece geniş bir ilimdir.

Vefk yaptırmak isteyenler, vefki yapacak kişinin bilgi ve tecrübesine önem versinler. Akıllarında hiç bir soru işareti kalmaması için, tereddütlerini paylaşsınlar. Sordukları sorulara aldıkları cevapları mantık süzgeçlerinden geçirsinler. Vefk yapmak için bilgiden çok daha fazlası gerekirken, yeterli bilgiye sahip olmayan kişi de vefk yapamaz.

Vefk yaptırmak isteyenler bilsinler ki, vefkler, yapımında kullanılan malzemelerin pahalılığından dolayı masraflı çalışmalardır. Yine de bu masraflar, ülke şartlarında çalışan her kesin karşılayabileceğinden fazla değildir. Bu işi para için yapmakla, yaptığının karşılığında para almak ayrı şeylerdir. Bu iş bir ticaret olmadığı halde, belli bir masraf bedeli mutlaka olacaktır ve hiç bir vefk yapan, bu masrafları her kes için karşılayabilecek maddi güce sahip olmak durumunda değildir.

Allahü Zül Celal bizleri dost doğru bir yol üzere kılsın inşaallah.

Vefk Yapmak İsteyenlere

Ey gerçek vefk yapanı bulamamaktan şikayetle, kendi vefkini kendisi yapma kararına varan kişi!

Bilmelisin ki, vefk yapmak konusunda seni irşat edecek bir kılavuzun olmadan, bu ilmi kitaplardan, internetten veya kulaktan dolma bilgilerle ve deneme yanılma yöntemi ile öğrenme imkanın yoktur. Bu ilim, ancak bir usta yanında yetişerek elde edilebilir. Böyle bir ustaya çırak olabilmek içinse, ya doğuştan gelen bir meziyete sahip olman, ya da zorlu halvetlere dirayet gösterebilecek bir ruhsal yapıya sahip olman gerekir.

Ey bu mübarek ilmin taliplisi olan kimse! Bu iş asla bir heves ve heyecan işi değildir. İki ucu keskin bıçak olan bu ilimde yol almanın, sadece az sayıda insana nasip olmasının sebebi hakkında düşün. Eğer amacın sadece çok istediğin bir meselenin halli için sağlam bir vefk çalışmasına sahip olmaksa, bu işi hakkıyla yapan birisini araştır. Yok bu ilmi öğrenmek konusunda geçerli sebeplerin varsa, önce bu ilimle uğraşmanın bir hobi olmadığını ve bir hayat nizamı olduğunu iyice kavra. Canımın çok istediği şeyleri yemekten vaz geçebilirim, geceleri uyumamak benim için önemli değil, saatlerce zikir çekebilirim diyorsan, cinlerin saldırılarına, ağır radyasyon şoklarına, zorlu halvetlere göğüs gererim diyorsan, Allah ü Zülcelal yolunu açık eylesin. Eğer niyeti halis, salih amel işleyen, azim, irade ve kararlılık sahibi bir kimse isen, Allah ü Zülcelal seni en kolay yoldan muradına kavuştursun.

Ey bu ilmin kapısına gelen kimse! Kapının sana açılması ne kadar zorsa, içeride kalabilmek te o kadar zordur. Rahmani niyetler taşıyorsan şeytaniler, şeytani niyetler taşıyorsan da Rahmanilerin her an hedefinde olacağını aklından çıkarma. Ayakta kalabilmek için her an hazırlıklı ve kuvvetli olman gerektiğini bil ve zayıf taraflarını ya yok et ya da, içeri girmeden evvel geri dön. Zira bir kere içeri girersen, kimse sana geriye dönme fırsatı tanımayacaktır Allah ü Ealem.

Kendi vefkini kendin yap! basit bir hüddam daveti! cinleri çağırma ve gönderme azimeti! gibi lafta hafif başlıkların, mizanda ne kadar ağır olduğunu anlamak için zarar görmeyi beklememelisin.

Son olarak söylemeliyim ki, vefk ilmi hobi değil, zorlu bir yaşam tarzıdır. Basit işlere alet edilemeyecek kadar, kıymetli ve nadidedir.

Allah ü Zülcelal bizleri korusun, kurtarsın ve yüceltsin inşaallah.

Vefklerin Caiz Olması

Ey Allahü Zül Celal in iradesine teslim olmuş kimse!

Vefkleri caiz görenler olduğu gibi caiz görmeyenler de var. Peki bir işin dinen meşru olup olmadığına nasıl karar verilir? Eğer o konuda bir Ayet-i Kerime varsa, Ayetullah ın hükmüne bakılır. Ayetullah yoksa, Rasulüllah Efendimizin Hadis-i Şeriflerinde bir hüküm aranır. O da yoksa İslam alimlerinin vardığı görüş birliğine uyulur ve benzer olaylar mukayese edilir.

Bizim konumuzla alakalı Hadis-i Şerifler mevcuttur çok şükür. Bu Hadis-i Şerifler bu tarz bir çalışmanın yaptırılıp, taşınmasına belli şartlar altında müsaade edildiğini beyan ediyor. İlgilenenler, Kütüb-ü Sitteden gerekli incelemeyi yaparlar. Ben bahsedilen şartları bildireceğim.

Bir vefk çalışmasının caiz olabilmesi için, tesirin mutlak surette Allahü Zül Celal den beklenmesi şarttır. Allahü Zül Celal den başka bir kudret kaynağı olmadığına iman etmek bu işin olmazsa olmaz şartıdır. Vefkin kendisini veya yapanı, kendi başına bir güç kaynağı olarak görmek zaten kişiyi şirke götürür. Vefklerin caiz olabilmesi için, meşru sayılan bir sebeple yapılması şartı vardır. Amaçlanan şey helal değilse, zaten vefkin yapılması da, taşınması da helal değildir.

Vefklerin caiz olabilmesi için, içeriğindeki şeylerin ya Esmaullah ya da Ayetullah olası şarttır. Bunların dışında kalan şekil ve sembollerle vefk yapılası caiz değildir.

Vefki taşıyan kişinin, vefkin içeriğini bilmesi de şarttır. Hangi Ayetullah veya Esmaullah ın vefkini taşıdığını bilmesi, vefk sahibinin sorumluluğundadır.

Vefkin işleyiş sistemini bilmek te taşıyana vaciptir. Cinleri mi harekete geçiriyor? Şeytanla pazarlık mı yapıyor? Allahü Zül Celal den mi medet bekliyor bilmek gerekir.

Vefklerin caiz olabilmesi için bu şartların bir araya gelmesi zorunludur. Her bir şart olmazsa olmaz niteliktedir.

Haram Olan Vefkler

Ey Allahü Zül Celal in iradesine teslim olmuş kimse!

Vefkler bazen yapan kişinin, bazen de taşıyan kişinin inanç ve davranışları yüzünden haram sınıfına kayabilir.

Vefki taşıyan kişi, itikat boyutunda ilahi nizama aykırı hareket ederse, vefk rahmani kaidelere bağlı olarak hazırlanmış olsa dahi, taşımak haramdır. Örneğin vefki bir kudret kaynağı olarak gören bir kişinin vefk taşıması haramdır. Bunun gibi vefk taşıyan kişinin inanç ve niyeti, vefki haram olup olmaması konusunda etki sahibidir.

Vefki yapan kişinin itikadı da, aynı şekilde önemlidir. Bu yüzden vefk yaptırılacak kişinin sağlam bir itikat üzere olması şarttır.

Caiz görülmeyen bir içeriğe sahip olan vefkler de haramdır. Yani Ayetullah veya Esmaullah dışında bir içeriğe sahip olan vefkler de haramdır.

Vefklerin yapılış amacı da haram olup olmaması konusunda önemlidir. Örneğin, bir kimseyi bağlamak, iradesini elinden almak, haksız kazanç sağlamak vs. maksatlı vefkler yapılış amaçlarının caiz olmaması sebebi ile haramdır. Bu konuda vefklerin caiz olması bölümünde de benzer bilgilere yer verdiğim için uzatmak istemiyorum. Sanırım işin mantığının kavranması bakımından yeterli olmuştur.

Vefk Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Vefkler hakkında kuşatıcı bilgilere sahip olmak, ancak bu işi profesyonel olarak icra edenler için mümkün olabilir. Zira bu ilim hakkındaki en önemli ve olmazsa olmaz bilgiler, mecburen saklanmaktadır. Bunun sebebini anlamak senin için zor olmasa gerek.

Ey Allahü Zül Celal den başka kudret kaynağı olmadığına iman eden kişi!

Vefkler hakkında bilinmesi geren en önemli şey, vefklerin tevekkülün bir parçası olarak değerlendirilmesinin gerekliliğidir. Allahü Zül Celal sıkıntılar karşısında da, menfaatlere ulaşma konusunda da, sebeplere sarılmayı, verdiği tüm imkanları değerlendirerek, neticeyi kendisinden ummayı emreder. İşte vefkler de Allahü Zül Celal in verdiği imkanlardan birisi olarak, fiili dua niteliğindendir.

Vefklerin kendi başlarına bir kudret kaynağı olmadığını bilmek gerekir. Aksi bir inanış, vefki şirk sınıfına sokar ki, Rahmani modda yapılmış bir vefk te olsa, bu inançla taşınması, insanı dinden çıkaracak kadar tehlikeli bir durumdur.

Vefklerin, Allahü Zül Celal in isimlerinin veya ayetlerinin hizmetkarı olan ervah ile ilişkisinin olduğu doğrudur. Ancak bu ervahın vefke bağlandığı, vefki yapanın veya taşıyanın hizmetine girdiği doğru değildir. Olsa olsa, vefki yapanın veya taşıyanın o isim veya ayete yaptığı hizmet nispetinde ervah, destekleyici bir unsur olarak devreye girmek ister.

Vefk iş işten geçtikten sonra değil, hala yapılacak bir şeyler varken yapılır!

Ey her hangi bir meşru maksadı temin etmek için vefk taşıyan kimse! Miskin miskin oturup bekleme. Murada giden yolları zorla. Tüm imkanları seferber et. Fiili gayretini hakkıyla ortaya koyarken, hayır niyet üzere ol. Unutma ki, mükemmel derecede hazırlanmış bir vefk dahi, hamilinin zayıf iradesinden olumsuz etkilenir.

Bu tür çalışmalara başvururken, Allahü Zül Celal in meşru sınırlarını aşmamak için, bilinmesi ve uyulması gereken şeyler vardır ki, bunlar gevşeklik gösterilemeyecek derecede önemlidir.

Allah bize yeter. O, ne güzel dost ve ne güzel bir vekildir.

Yapılmaması Gereken Metafiziksel Çalışmalar

Allahü Zül Celal e Hamd, Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimize Selatü Selam Olsun.

Yapılmaması gereken çalışmaları, Yüce Bari nin meşru kılmadığı her türlü konu olarak özetleyebilirim.

Malum olsun ki, Allahü Zül Celal in meşru saymadığı metafiziksel çalışmalar, ya kullanılan metot bakımından, yahut ta, maksat bakımından sakıncalı olduğu için yasak kılınmıştır. Şeytani tesirleri harekete geçiren ve büyü olarak adlandırılan çalışmaların tamamı, metot bakımından sakıncalı olup, yasak ve büyük günahtır. Bu sebeple, büyünün hiç bir çeşidine başvurmayı nasip etmesin Yüce Mevla. Hangi maksadın temini için, neyin karşılığında olursa olsun, büyü yaptırmayın. İster en zalimlerin şerrine karşı olsun, ister, eşini, çocuğunu yüz üstü bırakıp perişan edene tesir etmek için, ya da aklıma gelmeyen çok ulvi gibi görünen başka bir konu için, sebebi her ne olursa olsun büyü yaptırmayın. Akını, karasını, hayat kurtaranını, şifa verenini ve bunun gibi faideli bir maksadı temin ediyormuş gibi görünenini masum görmekten Allahü Zül Celal e sığınıyorum.

Büyü ile ilişkili olmadığı ve genel itibarı ile meşru sayılabilecek diğer şartları taşıdığı halde, maksadı itibarı ile gayrı meşru sayılabilecek tarzdaki hiç bir çalışmayı da yaptırmayın.

Daha anlaşılır olmasını murat ederek bir kaç maddede yapılmaması gereken metafiziksel çalışmaları şöyle sıralayabilirim:

Ayrılıkların izalesi, dargınlıkların giderilmesi, muhabbetin yayılması gibi konularda çalışma yapabilmek için şart nikahtır. Eğer nikah hiç yapılmamışsa veya sonradan bozulmuşsa, bu türden bir çalışma yaptırmayın. Bu kadar açıkça belirtmeme rağmen, hala "bağlama büyüsü yaptırmak istiyorum" diyenlere, Allahü Zül Celal den akıl, vicdan ve yardım diliyorum.

Tıbbi rahatsızlıkların hiç birisine karşı ne tedavi edici, ne yardımcı, ne de tamamlayıcı bir çalışma yaptırmayın. Bir gün tıbbi konularda medyumlara yapılan başvuruların biteceğine inanmak istiyorum. Her türlü tıbbi rahatsızlığın muhatabı doktorlardır.

Bir başkasının hakkına girecek tarzda çalışmalar yaptırmayın.

Bir kimsenin iradesine mani olacak, bir şeyleri zorla kabul etmesine sebep olacak çalışmaları yaptırmayın.

Kayıpların yerini bulmak, definelerin yerini keşfetmek ve benzeri konularda çalışma yaptırmayın.

Allahü Zül Celal bizleri kendisine asi gelenlerden olmaktan korusun ve yürüdüğümüz yolda seni ve beni başarılı kılsın inşaallah.

Vefk Psikolojisi

HANGİ MAKSADIN TEMİNİ İÇİN OLURSA OLSUN, VEFK TAŞIYAN BİR KİŞİNİN, VEFKLERDEN YÜKSEK DERECEDE FAYDA GÖREBİLMESİ İÇİN SAHİP OLMASI GEREKEN PSİKOLOJİNİN BEYANIDIR.

Şayet vefkler her seferinde olumlu sonuç verseydi, dünyada vefk yaptırmayan bir tek kişi kalmazdı. Eğer vefkler her seferinde olumsuz sonuç verseydi, bu seferde hiç kimse vefk yaptırmazdı. Zira bu tür çalışmaların şöhreti, kullanıcılarının övgü ve yergilerine tabidir.

Peki nasıl oluyor da, aynı teknik özelliklere, aynı frekans değerine sahip, hatta aynı elden çıkan vefkler, kiminde büyük tesirler gösterirken, kiminde yeterince etkili olmuyor? Bunun sebebini kesin olarak ortaya koyabilir miyim bilmiyorum? En azından hem bu mübarek ilim hakkındaki yanlış düşünceleri bertaraf etmek, hem de faydayı arttırmak maksadıyla bazı işaretlerde bulunmayı borç biliyorum. Her hangi bir maksadın temini için, rahmani modda vefk taşıyan bir kişinin, bu vefkten en üst düzeyde fayda görebilmesi için sahip olması gereken ahlâka vefk psikolojisi diyelim ve bu ruh halini izah etmeye çalışalım.

Vefk psikolojisi kavramını anlayabilmek için bazı temel bilgilere sahip olmak gerekiyor:

 • Vefkler tek başlarına hiç bir tesir göstermezler.
 • Vefklerin çalışıp, tesir göstermeleri için, sahiplerinin enerji bedenleri ile elektro-manyetik reaksiyona girmeleri gerekir.
 • Vefk sahibinin doğal frekans kalitesi ile psikolojik durumu doğrudan ilişkilidir.
 • Psikolojik durum manyetizmayı şekillendirir, çekim, itim ve kristalizasyon etkilerine sebep olur.
 • Sahip olunan psikolojik durum, vefklerin tesirini on kat arttırıp eksiltebilecek derecede önemlidir.
 • Vefk psikolojisi, Rahmani Feyzin verdiği ruh halinin sürekliliğinin adıdır.

Vefk psikolojisine sahip olanlar:

 • Hiç bir dünyevi menfaate Allahü Zül Celal den daha fazla bağlanmazlar.
 • Neyi, kimden, niçin istediklerini iyi bilirler.
 • Olması mucizeye bağlı işlerin peşinden koşmazlar.
 • Vefkleri nefsi arzularına alet etmezler. Bir anlık heves ve heyecanları için vefk yaptırmazlar.
 • Vefk taşımaya başladıkları ilk andan itibaren, huzur hissederler. Allahü Zül Celal in hükmüne rıza gösterebileceklerini her halde belli ederler.
 • O na güvenip teslim olurlar ve sadece O ndan yardım dilerler.
 • Sadece vefkin hamallığını yapıp, miskin miskin oturmaz, tüm imkanları sonuna kadar değerlendirip, azim, irade ve kararlılıkla meselenin üzerine giderler.
 • Karamsarlık, kaygı, vesvese gibi olumsuz duygulardan korunurlar.
 • Hedeflerini gözlerinde büyütmezler.
 • İrade sahibidirler, maksada odaklanırlar.
 • Fırsatları kollar, şartları zorlar, kendi eksikliklerini gidermeye çalışırlar.
 • Hiç bir menfaate ulaşamamanın korkusunu yüreklerinde taşımazlar.
 • Özgüven sahibidirler. Kendilerini aciz, zavallı, yetersiz görmezler.
 • Kısaca bu işin mantığında, vefkleri yardımcı bir araç olarak görmek yatar. Nasılsa vefk yaptırdım deyip oturup bekleyen kişi sadece kendisini kandırır.
Ey Allahü Zül Celal in mutlak kudret sahibi olduğuna iman eden kişi! O nun hakkındaki takdirine razı ol ki, mahzun olmayasın!

Vefk Büyüden Korur mu?

Selam Allahü Zül Celal in tek ve mutlak kudret kaynağı olduğuna iman edenlere!

Büyüye, sihre, nazara, cinlere karşı koruyucu özellikte olan vefkler var. Bu türden vefkleri, doğru bir niyet ve bilinç üzere taşımak ta faydalı. Bu vefkler yapılırken, Allahü Zül Celal in "Hafiz", "Selam", "Mani" gibi esmaları veya "Ayet el Kürsi", "Felak","Nas" gibi sure ve ayetler vesile kılınıyor. Koruyucu vefkler, biyolojik enerji çemberinde kristalizasyon etkisi göstererek belli oranda sıkılaşma sağlıyor ve dışardan gelen negativiteye karşı manyetik kalkan vazifesi görüyor.

Tabi ki, bu tür çalışmaları kullananlar, koruyuculuğun Allahü Zül Celal in tekelinde olduğu gerçeğini akıllarından çıkarmamalıdırlar.

Korunma çalışmaları, ya standart bir koruyucu vefkle ya da imkanlar el veriyorsa, boylamalarla yapılır. Koruyucu vefk çalışması, bir tek esma, ayet veya sure ile yapılırken, boylamalarda birden fazla argüman kullanılır. Boylamalar bir yandan kristalizasyon etkisi gösterirken, bir yandan da, zararlı şeylere karşı manyetik itim etkisi gösterir. Ayrıca içeriğindeki çekim vefkleri de, manyetizmayı kuvvetlendirir ki, bu özellik hem koruyuculuk hem de menfaatlere ulaşmak bakımından faydalıdır.

Büyü ve diğer negatif radyasyon saldırı ve tehditlerine karşı standart koruyucu vefkleri veya imkanı olanlar boylamaları kullanabilirler. Bu çalışmalar, rahmani modda yapılan en tesirli ve güvenilir çalışmalardır. Hiç bir olumsuz tesiri veya yan etkisi de yoktur.

Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.

Büyü Bozan Vefkler

Allahü Zül Celal e Hamd, Kainatın Efendisine Salatü Selam Olsun!

Belki de en fazla kullanılan vefk çeşidi büyü bozan vefklerdir. Bu vefk çeşidine, vasfına uygun olan, notralizasyon vefki ismini taktım. Zira bu tür vefkler, enerji bedende yerleşik durumda olan, negatif elektron yükünü tamamen nötr hale getiriyor. Kaynağı ister büyü olsun, isterse nazar, her şekilde aurayı arındırıyor.

Büyü bozan vefklerin içeriğinde, "Selam", "Şafi" gibi esmalar veya aynı tesiri gösteren ayet/sureler vardır. Bu vefkler su tabiatlıdır ve su ile temas ettikleri anda çalışmaya başlarlar. Bir iki litrelik suya konulan notralizasyon vefkleri, bir kaç gün müddetle içilerek tatbik edilir. Büyülü bir insana bu türden bir vefk çalışması yapabilmek için, kendi rızasının olması şarttır. Bu suyu, bilinçli ve düzenli olarak kullanma imkanı yoksa, başarı söz konusu değildir. Bu yüzden bu vefki, başkası adına yaptırma olanağı yoktur.

Vefk ve Kader İlişkisi

Selam olsun kaza ve kadere iman eden gerçek müninlere!

İmanın şartlarından biri de kadere imandır. Kader, Allahü Zül Celal in kulu hakkındaki takdiridir. Hiç bir olay yoktur ki, Allahü Zül Celal in iradesi dışında cereyan etsin. Allahü Zül Celal den gayrı bir kudret kaynağı olmadığına göre, O nun iradesine karşı gelme imkanı da yoktur. O, tek ve mutlak yaratıcı kudrettir ve her şey O nun "Ol!" emri ile olur. Bunlar kadere imanın temelleridir ve hepimizce malumdur.

Vefkler de diğer tüm sebepler gibi, bir girişim aracıdır ve asla oluşum aracı değildir. Oluşumun sırrı Allahü Zül Celal in elindedir ki, bu sırrı bizimle paylaşmış değildir. Kimileri vefklerin kadere aksi müdahale ettiğini, hatta kaderi değiştirdiğini iddia ederek vefkleri haram saysa da, bu zannın sebebi sadece bilgisizliktir. Biz biliyor ve mutlak surette iman ediyoruz ki, Allahü Zül Celal "Ol!" dediğinde bunun karşısında durma imkanı yoktur.

O zaman akla şu geliyor. Eğer her şey Allahü Zül Celal in dilemsi ile oluyorsa, ve O nun muradına karşı konulamıyorsa, vefk yapmanın ne anlamı var. Aslında bunu anlamak için alim olmaya gerek yok. Şöyle ki, Allahü Zül Celal imtihan gereği, kullarına türlü sıkıntılar gönderiyor ve sabretmeyi, meşru yolları kullanarak gayret göstermeyi, bunları yaparken kendisine teslim olup güvenmeyi emrediyor. Ve belki de en önemlisi, hükmüne rıza göstermeyi emrediyor. İşte vefkler de bu zincir içerisinde, meşru imkanlardan birisi olarak yerini alıyor.

Bizler, Allahü Zül Celal in "Ol" derken, kullarının, gayretini, sabrını, şükrünü, teslimiyetini vs. değerlendirdiğini biliyoruz. Bu yüzden de vefkleri tevekkülün bir parçası olarak görüyoruz.

Vefk Taşırken Uyulması Gerekenler

Allahü Zül Celal e Hamd Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimize Salatü Selam Olsun!

Vefk taşırken uyulması gereken bazı teknik konular vardır. Bu konular vefklerin doğru şekilde çalışmasına etki ederler. Kısaca bunlardan bahsetmeye çalışayım. Evvela vefklerin Rahmani modda yapılan çalışmalar olduğunu unutmamak gerekir. Böyle bir vefkin içeriğinde ya Ayetullah ya da Esmaullah vardır. Bu yüzden vefklerin bel hizasından yukarıda taşınması gerekir. Vücudun ön yüzünde taşınması da, vefk taşırken uyulması gerekenler arasındadır. Bunlar edep açısından gerekli olsalar da, çakraların vücuttaki dağılımları ile de alakalıdır.

Kağıt üzerine, manyetik akımları absorbe edebilen malzemelerle yazılan vefkler, katlanarak ve bir muhafaza içerisine alınarak taşınırlar. Bu şekilde taşınan bir vefkle, pis sayılan bir mekana girmekte sakınca yoktur. Mesela tuvalete girerken vefki çıkarmak gerekmez. Ancak, vefk açık halde ise, mesela bir yüzüğün kaşına kazılmış ise, bu vefkle pis sayılan bir mahale girmek uygun olmaz.

Kadınların özel hallerinde vefk taşımalarının gereği yoktur. Taşımak kesin olarak sakıncalı olmasa da, taşımamayı tercih etmek evlâdır.

Haram sayılan bir eylem esnasında vefklerin taşınmaması daha uygundur.

Vefk taşıyan bir kişi, durumunu ilan etmez. Hatta mümkünse vefk taşıdığını kimseye söylemez. Vefk vesilesi ile elde ettiği her hangi bir menfaati, en güvendikleri ile de olsa, paylaşmaz. Vefk bir defa kapandıktan sonra, yapanın bilgisi dışında açılmaz. Direk gelen güneş ve ay ışınlarına, yüksek yoğunluktaki ışık ve ses frekanslarına maruz bırakılmaz.

Özellikle safranla yazılmış vefkler nemden uzak tutulur. Zira nem safranı siler ve vefkin manyetik dengesini bozar. Bu yüzden vefkin naylonla sarılması, hava almayacak şekilde sıkıca muhafaza altına alınması gerekir.

Vefk taşıyan kişilerin müdavemet konusuna riayet etmeleri gerekir. Vefk aksi bir durum olmadığı sürece düzenli olarak taşınmalıdır.

Vefke sahibinden başkasının uzun süre dokunması, dikkatli şekilde bakması uygun değildir. Bu yüzden insanların dikkatli bakışını çekecek şekilde taşınmamalı ve başkalarının temas edebileceği şekilde ortalıkta bırakılmaması gerekir.

Vefk taşıyanların vefk psikolojisi yazımda anlattığım şuura sahip olması gerekir. Vefkin içeriğindeki manaya hizmet etmek konusunda gayret etmesi gerekir.

Buraya kadar anlattığım şeylerin çoğu, vefki tesirsiz hale getirmese de, etkin biçimde kullanmak isteyenlerin bu şartlara uyması gerekir.

Vefk Yan Etki Yapar mı?

Allahü Zül Celal e Hamd Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimize Salatü Selam Olsun!

Vefklerden fayda görmek için, vefkler hakkında yeterli ve doğru bilgiler edinmeye ihtiyaç vardır. Tamamen ticari kaygılarla vefk yapanlar, olmadık iftiraları da vefklere reva görüyorlar. Kendilerinden başkasına itibar edilmesin diye, o vefk yan etki yapıyor, benimkini kullan diyorlar. Malum olsun ki, içeriğinde Esmaullah veya Ayetullah olan ve meşru bir amaç için yapılmış bir vefkin yan etki yapması imkansızdır. Eğer vefki yapan tecrübesizse, hatalı veya eksik bir vefk yapmışsa vefk çalışmaz. Bu halde de yan etki de, aksi tesir de göstermez.

Hal böyle iken, vefk yaptırmadan evvelki durumlarının daha iyi olduğunu, vefk yaptırdıktan sonra işlerinin daha da kötüye gittiğini veya başka konularda problem yaşamaya başladığını deneyimleyenler çıkabilir. Böyle bir durumda da vefki ters veya yan etki yaptığından bahsedilmez. Olsa olsa vefkin enerjisi, olayın istenen şekilde gelişmesine yetmemiştir. Bu durum da doğal sonuçlardan birisidir. Zira vefk taşımakla, %100 istenen sonuca ulaşılacağı zannedilmemelidir.

Zaten vefki tevekkülün bir parçası olarak gören, oluşumun sırrının Allahü Zül Celal olduğuna iman eden kişi sebeplere bahane bulmaz.

Vefk Kesin Sonuç Verir mi?

Hamd Alemlerin rabbi Olan Allahü Zül Celal e mahsustur.

Böylesine kritik bir konuda kesin sonuç verir demek; ap açık bir küfürden başka bir şey olamaz. Her şey Yüce Allah cc ın dilemesi ile gerçekleşir.

Evet vefk gerçekten de çok güçlü bir sistemdir ama özellikle unutulmamalıdır ki; kainattaki her zerre gibi vefkler de gücünü Allah cc tan alırlar. Bunun aksini söylemek ya da vefki kendi başına bir güç olarak değerlendirmek, şirktir; şiddetle kaçınılması gereken bir durumdur. Değerli okuyucular! kesinlikle ve kesinlikle süslü sözlerle yeminler eden, garantiler verenlerden uzak durun ki; imanınız tehlikeye girmesin. On sekiz bin Alemin Rabbi Olan Allah cc a yemin ederim ki; vefk her hangi bir sıkıntıdan kurtulmak yada bir menfaate kavuşmak maksadı ile düzenlenen bir araçtır sadece. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanmak ne ise, çok uzak mesafelere hızla ulaşmak için uçak yada otomobil kullanmak ne ise; her hangi bir maksadın temini için vefk kullanmakta odur.

Yarın Huzur-u İlahi de denize düşüp te yılana sarılan cahiller olarak yargılanmamak hususunu önemle hatırlatır, bu mübarek ilme emeği geçen bütün Müslüman Alimleri saygı ile anarım.

Vefkin Cinlerle Bağlantısı

Allahü Zül Celal e Hamd Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimize Salatü Selam Olsun!

Vefklerin cinlerle bağlantısı olduğunu, cinleri harekete geçirerek tesir gösterdiğini zannederek, vefklerden çekinmek yersizdir. Vefkin cinlerle bağlantısı yoktur. Olsa olsa cinlere karşı bir argüman olarak değerlendirilebilir.

Peki hizmet meleği veya hüddam denilen şey nedir? Bir vefkte yer alan Ayetullah ve Esmaullah ın ulvi ve süfli hizmetkarlarının olduğu ve hüddam denilen bu varlıkların ruhani olduğu doğrudur. Ancak bunların bilinen manada cin oldukları doğru değildir. Bu varlıklar Allahü Zül Celal in esma veya ayetlerine hizmet ederler. Kişilere hizmet etmezler. Ancak onların hizmetkarı oldukları Esmaullah veya Ayetullah a hizmet edenler, onların desteğinden faydalanabilirler. Bu durum, her yaptığımız vefkte beklenen ve amaçlanan bir şey değildir. Vefkler, ait oldukları semaya metafiziksel tünel açıp, oranın hususi enerjisinin vefki taşıyan kişiyi beslemesi için yapılır. Bu enerjinin niteliği içerikle tespit edilir.

Hadimlere zorla bir iş yaptırmaya çalışılmaz. Hadimler vefki taşıyan kişinin, vefkin içeriğindeki rahmani manaya hizmeti ölçüsünde, en azından o kişi için dua etmek sureti ile destek olmaya çalışırlar. Eğer kişide her hangi bir hizmet yoksa, vefk amaçlanan şekilde çalışmaya devam eder. Ama hizmet varsa tesir daha fazla olur.

Hizmet konusuna girmişken, hizmetten neyi kastettiğime de bir iki satırla işaret etmeye çalışayım. Aslında bunun için belli bir metot önermeyeceğim. Her kesin hizmeti bir birinden farklı olabilir ve her kes kendince bir hizmet metodu bulabilir.

Vefkin içeriğinde yer alan Esmaullah veya Ayetullah ın zikredilmesi bir hizmettir. Böyle bir hizmet yapılacaksa, vefki yapan kişiden işin incelikleri hakkında bilgiler almak şarttır. İçerikteki Esmaullah veya Ayetullah anlamlarını öğrenmek, başkalarına öğretmek, faydalarını anlatmak, başkalarına yaymak, hepsi bir çeşit hizmettir. Kiminin sesi güzeldir, okur ve insanları özendirir. Kimisinin yazısı güzeldir, böyle dikkat çektirir.

Konunun başlığına dair son söylemek istediğim şey, vefkin cinlerle bağlantılı olarak çalışması söyle dursun, vefkler, cinlerden gelmesi muhtemel zararlara karşı yapılır. Cinler vefklere yaklaşamadıkları gibi, vefk psikolojisinde anlattığım şekliyle vefk taşıyanlardan da çekinirler.

Vefk Hakkında Yanlış Bilinenler

Vefk ilmi ticari bir meta olarak kullanılmaya başlayalı, vefkler hakkındaki bilgi kirliliği de aldı yürüdü. Malını satmaya çalışan tüccarın malını övmesi gibi, bazıları da daha iyi bir satış için vefki şirke kadar götüren yanlış bilgileri yayar oldu. Ne de olsa onlar için vefk ticari bir mal, danışan müşteri, yapılan da ticaret. Vefkler hakkında yanlış bilinenlerin tamamını sıralamam mümkün değil. Yalnızca az çok bir ölçünün varlığı, seni doğru ile yanlışı ayırt edebilmen bakımından destekler umudundayım.

Sorulardan anlayabildiğim kadarı ile vefkler hakkında en çok yanlış bilinen konular şunlardır:

Kendi vefkini kendin yap! bunlardan birisi. Vefk yapmak yemek tarifi kitabından yemek yapmak gibi zannediliyor. Vefkler konusunda yazılmış pek çok kitap var piyasada. Bu kitaplardaki tariflerle bir vefk yapmak mümkün değildir. Zira vefklerin yapılış kaidelerini eksiksiz olarak anlatan bir kitap olmadığı gibi, bu iş bu kaidelerin bilinmesi ile de sınırlı değildir.
7 Günde kesin sonuç. Kimileri yaptıkları çalışmaların %100 istenen sonucu vereceğini iddia ediyorlar. Bunu iddia edenlerin varlığından çok buna inanların varlığına şaşıyorum.
Vefkin de bir büyü çeşidi olduğu, vefk yapmak ve yaptırmanın kayıtsız şartsız haram olduğu ve vefklerin cinleri harekete geçirmek suetiyle tesir etttiği de vefkler hakkında doğru bilinen yanlışlara örnek gösterilebilir.

Kendinize Sormalısınız!

Allahü Zül Celal e Hamd, Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) e Selatü Selam olsun.

Büyü, sihir, nazar, cin olaylarına inanmayıp, bunları tamamen hurafe olarak görenler, inanıp ta, "kim bana büyü yapacak?", "nazar değecek neyim var ki?" diyerek işi hafife alanlar çoğunlukta olsa da, bu yazının muhatabı olanlar, bu işleri paranoya haline getirenlerdir.

Bu güne kadar "bana rüyamda büyü yapıldı!" bu büyüyü bozdurmak istiyorum diyen pek çokları ile karşılaştım. Bunun sadece bir rüya olduğunu söylememe rağmen, rüyasının etkisi altında kalan pek çokları oldu. Bu tür insanlar, evlerinde bir leke görseler, evime domuz yağı sürdüler! bir çıtırtı duysalar, cinler musallat oldu! gibi endişelere kapılıyorlar. Bu psikolojideki insanlar, art niyetli medyumların eline düştüklerinde de, fazlası ile sömürülüyorlar maalesef. Ne yazık ki, olmayan problemlerine bir çare de bulamıyorlar.

Vefklerden fayda umanlar, yaşadıkları olumsuzluklardaki kendi rollerini iyi değerlendirmeli, kendilerinden kaynaklanan eksiklikleri gidermek için azami derecede gayret göstermeliler. Gerçekten samimiyetle çalışıp ta, başarısız olanlara sözümüz olamaz. Diğer taraftan masum taklidi yapan zalimler de yok değil. İşleri ters gidenler, sevdikleri tarafından terk edilenler, hanelerinde huzuru olmayanlar, önce kendilerine bir sorsunlar. Acaba bu olumsuzluklara ne derece kendileri sebep oluyorlar? Bu problemin çözümü için yeterince çaba harcamışlar mı? Üzerlerine düşenleri hakkıyla yerine getirmişler mi? Yoksa kendi gayretsizliklerini vefklerle ört bas mı etmeye çalışıyorlar?

Çalışmayan, yorulmayan, kendisini geliştirmek için çaba harcamayan, irade göstermeyenler vefklerden medet ummasınlar. Vefkleri hafife alanlar da, vefklere olduğundan fazla anlamlar yükleyenler de, vefklerden uzak dursunlar. Amacına uygun hareket etmeyen kimse, vefklerden gördüğü sınırlı derecede fayda ile kalır.

Allahü Zül Celal bizleri kendine kör olmaktan korusun, kurtarsın ve yüceltsin inşaallah.

RÜYA YORUMLARI
Adolis.net rüya yorumları
Büyü Nazar Vefk İlmi
Büyü Nazar Vefk İlmi
YILDIZNAME YORUMLARI
Adolis.net yıldızname yorumları